Who Sang Zolang? Mieke

Release information
length: 3:18
Lyrics
Zolang er een ster is die straalt op de aarde.
Zolang er een liefde is zonder een grens.
Zolang er een kindje nog roept om z'n moeder.
Zolang zal er hoop zijn voor iedere mens.
Er zijn altijd mensen bij wie het nooit schijnt te lukken.
Het verhaal van hun leven is een droevig relaas.
Want het menselijk noodlot zit vol grillen en nukken.
Maar wie het aandurft wordt het tenslotte de baas.
Zolang er een ster is die straalt op de aarde.
Zolang er een liefde is zonder een grens.
Zolang er een kindje nog roept om z'n moeder.
Zolang zal er hoop zijn voor iedere mens.
Zolang zal er hoop zijn voor iedere mens.

Tracklist