De wite moarne Lyrics - Nynke Laverman

Release information
Release Date: 2006-5-13
length: 2:46
De hiele nacht ha ik net sliept
en myn kessen is noch waarm.
Sa waarm oan beide kanten.
En wer bin ik dronken wurden
fan allinne dyn lûd op e drompel.
De twadde kears dôvet en de ravens skrieme.
Te dreamen fan ús sliep tegearre
it is te let, it is fierste let.
Mar de doar sit net ticht de iere sinne rûkt nei see.
En ik ha de moed net mear op bêd te gean, te sliepen.
De twadde kears dôvet en de ravens skrieme.
Hoe ôfgryslike wyt is it blyn foar it wite rút.
Hoe soe ik no sliepe dreame fan ús, it is te let
en ik, ha de moed net mear op bêd te gean.

Hoe ôfgryslike wyt is dizze moarne.
De twadde kears dôvet en de ravens skrieme.

Tekst: Albertina Soepboer
Muziek: Tiago Machado
Bewerking van 2 gedichten van Anna Achmatova

Lyrics licensed by Lyricfind.com
Tracklist
CD 1
 • 1 Gjin begjin
 • 2 Riedsel
 • 3 Man op it sân
 • 4 De wite moarne
 • 5 Myn blauwe bruja
 • 6 Praat fan de wyn
 • 7 Salang
 • 8 Fan dy langstme
 • 9 Leafdesbang
 • 10 Oant de diggels
 • 11 Weefsel
 • 12 Por mi pasión
 • 13 Syn brief
 • 14 Swarte ierde
 • 15 Kear
 • 16 De frou fan mais
 • 17 Bonustrack: Hambre del alma