Fan dy langstme Lyrics - Nynke Laverman

Release information
Release Date: 2006-5-13
length: 3:14

By de kade leit it reade skip
Yn it tsjuster sliepe de minsken
Boppe de nacht komt it ljocht
En allinne ik lis noch wekker

Ús wrâld wennet hjoed op myn pink
Ús hûd ús hûs, dêr't wy ús ferskûlje
Dyn teisters ferriede wat ik wit
Ús iensum wêzen is foarby no

Oranje dagen waaie oan
Dûnsjende skippen komme en geane
Waarm om my hinne leist te sliepen
Ús iensum wêzen is foarby


Lyrics licensed by Lyricfind.com
Tracklist
CD 1
 • 1 Gjin begjin
 • 2 Riedsel
 • 3 Man op it sân
 • 4 De wite moarne
 • 5 Myn blauwe bruja
 • 6 Praat fan de wyn
 • 7 Salang
 • 8 Fan dy langstme
 • 9 Leafdesbang
 • 10 Oant de diggels
 • 11 Weefsel
 • 12 Por mi pasión
 • 13 Syn brief
 • 14 Swarte ierde
 • 15 Kear
 • 16 De frou fan mais
 • 17 Bonustrack: Hambre del alma