Salang Lyrics - Nynke Laverman

Release information
Release Date: 2006-5-13
length: 3:38

Krekt ûnder myn hûd
Fonkelje dyn eagen
Kleurje read wat kâld wie
Meitsje yn 'e tiis
Fjoer om myn ankels
Fjoer yn myn hier

Myn earen streame fol
Mei inkeld noch dyn lûd
Ús azem sûzet
Foar dyn mûle wol ik sjonge
Dyn laits brekt de skamte
Núnderet sêft troch myn bloed

Ús earms falle yn
En rûn rûnom inoar
Ús soargen slite
Om't ús buken inoar fiele
Ús heupen brâne fûl
Om't wy dûnsje siel oan siel

Salang, salang
Salang, salang

En lang nei ús dûns
As wy sliepe op 'e wyn
Ljochtet ús fel
In beaken yn 'e nacht
Sa't de ien de oar wer fynt
As dy fier fuort dreame mocht

En even sille wy skrieme
Om't ús herten samar sjonge
Fan in moeting lang lyn
De stilte raant
Yn 'e waarmte fan de moarn
Ús triennen brekke iis

Ús earms falle yn
En rûn rûnom inoar
Ús soargen slite
Om't ús buken inoar fiele
Ús heupen brâne fûl
Om't wy dûnsje siel oan siel

Salang't wy laitsje
Salang't wy laitsje
Sille ús lippen nea wer wurden meitsje
Salang't wy dûnsje
Salang't wy dûnsje
Sille ús fuotten nea de grûn wer reitsje


Lyrics licensed by Lyricfind.com
Tracklist
CD 1
 • 1 Gjin begjin
 • 2 Riedsel
 • 3 Man op it sân
 • 4 De wite moarne
 • 5 Myn blauwe bruja
 • 6 Praat fan de wyn
 • 7 Salang
 • 8 Fan dy langstme
 • 9 Leafdesbang
 • 10 Oant de diggels
 • 11 Weefsel
 • 12 Por mi pasión
 • 13 Syn brief
 • 14 Swarte ierde
 • 15 Kear
 • 16 De frou fan mais
 • 17 Bonustrack: Hambre del alma