Só qui só Lyrics - Raimon

Raimon A Víctor Jara cover art
Release information
Release Date: 1974

Só qui só, que no só io
Puix d'amor mudat me só

Io crec cert que res no sia
O, si só, só fantasia
O algun home que somia
Que ve alcançar algun do
Puix d'amor mudat me só

Só del tot transfigurat;
Só aquell que era llibertat
I ara d'amors cativat
Me veig molt fora raó
Puix d'amor mudat me só

Si só, puix que en lo món vixc
I a mi mateix avorrixc
I segons que discernixc
Veig la qui em dóna passió
Puix d'amor mudat me só


Lyrics licensed by Lyricfind.com
Tracklist
Vinyl 1
 • 1 T'he conegut sempre igual
 • 2 Molt lluny
 • 3 Só qui só
 • 4 Una vaca amb un vedellet en braços
 • 5 No em pren així com al petit vailet
 • 6 Lo jorn ha por
 • 7 Amanda
 • 8 Morir en aquesta vida
 • 9 Si en lo mal temps
 • 10 Amb tots els petits vicis
 • 11 Com un puny