Who Sang I? So

Release information
length: 4:32
So i

[기범] Baby.. I just want to love you.. You open up my heart.. So I..
[คิบอม] ที่รัก..ผมก็แค่อยากจะรักคุณ.. คุณได้เปิดหัวใจผมออก.. ผมก็เลย..

[희철] 알아요 믿어요 첫눈에 반한단 그 말
[ฮีชอล] อา รา โย มี ดอ โย ชอซ นู เน พัน ฮัน ดัน คือ มัล
ผมรู้และผมก็เชื่อในรักแรกพบ

아침에 눈을 뜨면 어젯밤 꿈속에 그대
อา ชี เม นู นึล ตือ มยอน ออ เจซ บัม กุม โซ เก คือ แด
ผมรู้สึกถึงมันได้เมื่อผมได้ลืมตาขึ้นในตอนเช้า

[성민] 내게로와 입맞추던 그 느낌 그대로
[ซองมิน] แน เก โร วา อิม มัจ ชู ดอน คือ นือ กิม คือ แด โร
รอยจูบที่เหลือทิ้งไว้ให้ผมจากความฝันเมื่อคืน

아직 남아 계속 남아 온종일 그대 생각에 웃죠
อา จิก นา มา คเย ซก นา มา อน จง อิล คือ แด แซง กา เก อุซ จโย
ความรู้สึกนั่นมันยังอยู่ที่นี่ ผมยิ้มทั้งวันเมื่อได้คิดถึงเรื่องคุณ

[All] So I pray for you (oh) So I.... So I promise you (oh) So I
ดังนั้น ผมเลยจะอธิษฐานให้คุณ ผมก็เลย..ผมก็เลยจะขอสัญญากับคุณ

[동해] 약속해요 모든것이
[ดงแฮ] ยัก ซก แฮ โย โม ดึน คอ ชี
ผมจะขอสัญญากับคุณในทุกๆสิ่ง

그대라고 믿을께요
คือ แด รา โก มี ดึล เก โย
ผมจะเชื่อว่านั่นคือคุณ

([려욱] 그대라고 믿을께요)
([รยออุค] คือ แด รา โก มี ดึล เก โย)
ผมจะเชื่อว่านั่นคือคุณ

[예성] Will you come to me
[เยซอง] คุณจะมาหาผมมั้ย

[All] 나 조그만 더 그대 품에
นา โช กือ มัน ทอ คือ แด พู เม
ผมอยากจะเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของคุณอย่างใกล้ชิด

오 사랑해요 그대 my love
โอ ซา รัง แฮ โย คือ แด my love
โอ้ ผมรักคุณนะ ที่รัก

나 언제까지나 이렇게
นา ออน เจ กา จี นา อี รอ เก
ผมก็จะเป็นแบบนี้ไปเสมอ

[이특] 그때도 지금도 아직도 가슴뛰는 말
[อีทึก] คือ แต โด ชี กึม โด อา จิก โด คา ซึม ตวี นึน มัล
เมื่อก่อนจนถึงตอนนี้ คำพูดพวกนั้นยังทำให้หัวใจผมเต้นแรง

You love me 기다리죠 허전한 이 마음
you love me คี ดา รี จโย ฮอ จอน ฮัน อี มา อึม
คุณรักผม ผมรอคอยแต่ว่าผมก็กลัวว่าความรู้สึกอันว่างเปล่านี้

([All] 달래서 그대 곁으로)
(ทัล แร ซอ คือ แด กยอ ทือ โร)
(แต่ผมก็หายกลัว ถ้าได้อยู่ข้างๆคุณ)

[강인] 혼자만의 욕심일까 때론 겁이나
[คังอิน] ฮน จา มัน เอ ยก ชี มิล กา แต รน คอ บี นา
อาจจะเป็นเพราะความไม่กล้าของผมเอง

그리움에 두려워도 이렇게 간절히 그댈 원하는걸요
คือ รี อู เม ทู รยอ วอ โด อี รอ เก คัน จอล ฮี คือ แดล วอน ฮา นึน กอล โย
ผมนั้นกลัวความเงียบเหงา ผมก็เลยต้องการคุณมาก

[All] So I pray for you (oh) So I....So I promise you (oh) So I
ดังนั้น ผมเลยจะอธิษฐานให้คุณ ผมก็เลย..ผมก็เลยจะขอสัญญากับคุณ

[성민] 약속해요 모든것이
[ซองมิน] ยัก ซก แฮ โย โม ดึน กอ ชี
ผมจะขอสัญญากับคุณในทุกๆสิ่ง

그대라고 믿을께요
คือ แด รา โก มี ดึล เก โย
ผมจะเชื่อว่านั่นคือคุณ

([강인] 그대라고 믿을께요)
([คังอิน] - คือ แด รา โก มี ดึล เก โย)
ผมจะเชื่อว่านั่นคือคุณ

[All] Will you come to me
คุณจะมาหาผมมั้ย

[예성] 나 조금만 더 그대품에
[เยซอง] นา โช กึม มัน ทอ คือ แด พู เม
ผมอยากจะเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของคุณอย่างใกล้ชิด

오 사랑해요 그대 My love
โอ ซา รัง แฮ โย คือ แด my love
โอ้ ผมรักคุณนะ ที่รัก

나 언제까지나 이렇게
นา ออน เจ กา จี นา อี รอ เก
ผมก็จะเป็นแบบนี้ไปเสมอ

[려욱] 그대 뿐이죠 두근거리는 맘도
[รยออุค] คือ แด ปู นี จโย ทู กึน กอ รี นึน มัม โด
คุณคือคนเดียวเท่านี้ที่ทำให้หัวใจผมเต้นแรง

나 이렇게 So I love you
นา อี รอ เก So I Love you
ผมรักคุณจริงๆนะ

사랑한다고 늘 고맙다고 너무
ซา รัง ฮัน ดา โก นึบ โค มัพ ดา โก นอ มู
ผมรักคุณ และผมก็ขอบคุณคุณมาก

[All] So I pray for you (oh) So I.....So I promise you (oh) So I
ดังนั้น ผมเลยจะอธิษฐานให้คุณ ผมก็เลย..ผมก็เลยจะขอสัญญากับคุณ

약속해요 모든것이
ยัก ซก แฮ โย โม ดึน กอ ชี
ผมจะขอสัญญากับคุณในทุกๆสิ่ง

그대라고 믿을께요
คือ แด รา โก มี ดึล เก โย
ผมจะเชื่อว่านั่นคือคุณ

([강인] 그대라고 믿을께요)
([คังอิน] คือ แด รา โก มี ดึล เก โย)
ผมจะเชื่อว่านั่นคือคุณ

[All] Will you come to me
คุณจะมาหาผมมั้ย

나 조그만 더 그대 품에
นา โช กือ มัน ทอ คือ แด พู เม
ผมอยากจะเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของคุณอย่างใกล้ชิด

오 사랑해요 그대 my love
โอ ซา รัง แฮ โย คือ แด my love
โอ้ ผมรักคุณนะ ที่รัก

나 언제까지나 이렇게
นา ออน เจ กา จี นา อี รอ เก
ผมก็จะเป็นแบบนี้ไปเสมอ

So I pray for you (oh) So I....So I promise you (oh) So I
ดังนั้น ผมเลยจะอธิษฐานให้คุณ ผมก็เลย..ผมก็เลยจะขอสัญญากับคุณ

약속해요 모든것이
ยัก ซก แฮ โย มู ดึน กอ ชี
ผมจะขอสัญญากับคุณในทุกๆสิ่ง

그대라고 믿을께요
คือ แด รา โก มี ดึล เก โย
ผมจะเชื่อว่านั่นคือคุณ

([강인] 그대라고 믿을께요)
([คังอิน] คือ แด รา โก มี ดึล เก โย)
ผมจะเชื่อว่านั่นคือคุณ

Will you come to me
คุณจะมาหาผมมั้ย

나 조그만 더 그대 품에
นา โช กือ มัน ทอ คือ แด พู เม
ผมอยากจะเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของคุณอย่างใกล้ชิด

오 사랑해요 그대 my love
โอ ซา รัง แฮ โย คือ แด my love
โอ้ ผมรักคุณนะ ที่รัก

나 언제까지나 이렇게
นา ออน เจ กา จี นา อี รอฮ เค
ผมก็จะเป็นแบบนี้ไปเสมอ

[기범] So.. I love you..
[คิบอม] ดังนั้น..ผมรักคุณนะ

Tracklist