Who Sang 17? Teoman

Teoman Onyedi cover art
Release information
Release Date: 2000-1
Genre: Rock
length: 3:47
Some other versions of "17"

Lyrics
boþver beni
mühim deðilim
bu O'nun hikayesi
çok beyazdý, kir tutardý
ömrü kelebek kadardý
mektuplarý þiþedeyken
bir de bakmýþ deniz yokmuþ
tek baþýna dansederken
mutsuzluktan sarhoþmuþ
daha 17'miþ
oyundan kalkmak isterken
kaðýtlar daðýtýlmýþ
bu hava boþluðunda
artýk herþey satýlýkmýþ
trafikte akmayan
hep onun þeridiyken
söylediði son þarký
elveda zalim dünyaymýþ
daha 17'miþ

Tracklist
CD 1
 • 1 Paramparça
 • 2 17
 • 3 Rüzgar Gülü
 • 4 Uykusuz Her Gece
 • 5 İki Yabancı (Şebnem Ferah ile düet)
 • 6 Gündüz Tarifesi
 • 7 O Yaz
 • 8 Yarından Bana Ne
 • 9 Zamparanın Ölümü
 • 10 Sürpriz

 • Release information
  label: NR1
  country(area): Turkey
  format: CD
  barcode: 8695836001028
  script: Latin