Who Sang Bhaja Bhakata and Arati? The Radha Kṛṣṇa Temple

Release information
length: 8:34
Bhaja bhakata vatsala sri gaurahari
Sri gaurahari sohi gosta vihari
Nanda yasomati cittahari
Bela ha'lo, damodara, aisa ekhana
Bhaja govinda govinda gopala

Kiba jaya jaya goracander aratiko sobha
Jahnavi tata vane jaga jana mana lobha
Kiba vasi ache goracanda ratna simhasane
Arati karena brahma adi deva gane

Kiba daksine nitaicanda bame gadadhara
Nikate advaita prabhu srinivasa chatradhara

Kiba sankha baje ghanta baje baje karatala
Madhura mrdanga baje sunite rasala

Tracklist
  • 1 Govinda
  • 2 Sri Gurvastakam
  • 3 Bhaja Bhakata and Arati
  • 4 Hare Krishna Mantra
  • 5 Sri Isopanisad
  • 6 Bhajahu Re Mana
  • 7 Govinda Jaya Jaya