Who Sang Bhajahu Re Mana? The Radha Kṛṣṇa Temple

Release information
length: 9:05
bhajahu re mana sri nanda nandana abhaya caranaravinda re
durlabha manava janama sat sange taroho e bhava sindhu re

sita atapa bata barisana e dina jamini jagi re
biphale sevinu krpana durajana capala sukha laba lagi' re
e dhana, yaubana, putra, parijana ithe ki ache paratiti re
kamala dala jala, jivana talamala bhajahu hari pada niti re
sravana, kirtana,smarana, vandana, pada sevana, dasya re
pujana, sakhi jana, atma nivedana govinda dasa abhilasa re

Tracklist
  • 1 Govinda
  • 2 Sri Gurvastakam
  • 3 Bhaja Bhakata and Arati
  • 4 Hare Krishna Mantra
  • 5 Sri Isopanisad
  • 6 Bhajahu Re Mana
  • 7 Govinda Jaya Jaya