Who Sang Wêr bisto? Twarres

Twarres Stream cover art
Release information
Release Date: 2001
Genre: Pop
Style: Europop/Vocal/Ballad
length: 4:42
producer: Peter van Asten
mixer: Patrick Mühren and Peter van Asten
engineer: Patrick Mühren
guitar: Bert Meulendijk
keyboard: Edwin Schimscheimer
percussion: Eddie Conard
strings: Marianne van den Heuvel, Roderick Krauss, Koen Schouten, Sarah Koch, Derk Lottman, Arno Vrijens and Herman van Haaren
drums (drum set): Hans Eijkenaar
instrument: Christiaan van Hemert, Ellis Olah-Moorman and Giovanni Caminita
composer: Mirjam Timmer
lyricist: Mirjam Timmer

Doe’t ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d’r wer oan tink (2x)

Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy, eltse kear opnij (2x)

Oeh............

Hjir bin ik
Wêr bisto
It is al lang lyn.

Hjir bin ik
Wêr bisto
It is te lang lyn.

Do bist net oars as leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard.
Ik hâld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst.

Hjir bin ik,
Wêr bisto
It is al lang lyn.

Hjir bin ik
Wêr bisto
It is te lang lyn.

Ik sjoch dy,
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij (2x)Tracklist
CD 1
 • 1 Standing Still
 • 2 Your Decisions
 • 3 Do
 • 4 This Is How It Is
 • 5 Mr. Man
 • 6 She Couldn't Laugh
 • 7 We're Alone
 • 8 Why
 • 9 Wêr bisto
 • 10 Children
 • 11 Stream