Who Sang Hymn III: Of Wolf and Hatred? Ulver

Ulver Nattens madrigal – aatte hymne til ulven i manden cover art
Release information
Release Date: 1997-3-3
length: 4:48
O Vandringsmand i een forbandet Nat
Troe ey at hans Had dig vild skaane
Hans Rov vild ey vaere nogen anden
End dig -
Der vild skiælve i hans vær
I uselt Haab om at Huus er nær

End dig -
Hvis Blod skald blifve hans stærke Viin
Oc Siæl, hans hellige Trofé

Faafængt han lader dig gyde
Ut dit Blod i Smertens Sin

Saa du som død ey Sofnloest kand
Fortælde Frænder: "Ulven er ham!"

Som Offer for Beistets Krav
Dit Blod vild rende koldt som Bæcl i Grav

Gud er ey her, men Døden nær
Oc hvert Secund som her
Er undt dig -
Skimrer i et dobbelt Skiær
Aff baade Liiv & Død

Rasende lader han Bliket binde
Løfter dit i Maaneskinnet

***************************

O Wanderer in this infernal Night
Believe not his Hate will spare thee
His prey shall be no one
But thee -
Who shall tremble when he is near
In foolish hope for shelter

And thou -
Whose bloode strong wine shall be
Thy Soule, his sacred Trophie

In vein he lets thee shed
Thy bloode in this Sea of Payne

Then shalt thou not haunt thine friends
Revealing: "The Wolf is he!"

Coldlie thy bloode shall flow
As streams through Graves below

God is not here, but death draws near
And secondes are O, so few
In a Nature twofold they shine
Beginning and End combine

Fool, thou art prostrate
By the raging eyne of his
Lifted upwards
Rapt in Moonshine

Tracklist
CD 1
  • 1 Hymn I: Of Wolf and Fear
  • 2 Hymn II: Of Wolf and the Devil
  • 3 Hymn III: Of Wolf and Hatred
  • 4 Hymn IV: Of Wolf and Man
  • 5 Hymn V: Of Wolf and the Moon
  • 6 Hymn VI: Of Wolf and Passion
  • 7 Hymn VII: Of Wolf and Destiny
  • 8 Hymn VIII: Of Wolf and the Night