Who Sang Hymn IV: Of Wolf and Man? Ulver

Ulver Nattens madrigal – aatte hymne til ulven i manden cover art
Release information
Release Date: 1997-3-3
length: 5:22
Da Trolddomen bleff h�ved - & need
Paa Jorden han sv�ved: Da som nu
Vaer Jaget ved at lefve, ved at aande,
Ved hver Bev�gelse saa stoor at n�sten
Dend vaer Smerte

Medens han gik omkring
Blandt Mennisker, vaer han skuffed f�rst:
I Liivets ydre vaer der intet Skifte
Lig det han hafvde f�lt i Ulvens Liiv

De tr�ller under ham They fear him,
Med at troskyldig Sind
Fryckter ham,
Een Krafft aff sand Natur,
Som Sanser uden Selfbedrag

Han gliider useet blandt dem, streifer i sit Jag
Lig Kv�ldens Farver Nattens Aandedrag

For ingen Guder�st hafver nogensinde
Git Mennisket Svar paa hvem han skiulede
D�mon, Phantom & Varulv
Vaer kund Naffn paa det de aldrig kunde finde

End han -
I hans Hi�rte: Een Affgrund tung
Som det sorte Hav
Der eldsker sine Dyb

Der -
Sammenkr�get
I Vintrens Bund
F�lder han al deris Gl�de,
Liiv, Mod & Haab

Maanen, stiigende paanye,
Hilser ham fra en sunken Himmel

.........Oc ved den lydende Midnattssalme
Som Fryckt i Natten v�ver
Skald de fromme atter falme

----------

The spell did breake and gave release
To hours amongst Mankynde
But then, as now, the strayn
Of living, breathing, yea ev'rie move
A burden approaching payn

Dishearten'd he was
As he wander'd with men
On the surface of life - no change
No change as the Beast within

They fear him, these fooles
A power pure, nature unveil'd
Perception sans delusion

Amongst them he walks unseen
Like a tint if Twilight
The breath of Night

No voice of God did tell
Man what He did hide
Werewolf & Phantom, Daemon & Beast -
Mere names given to what they fear'd

But he -
In his heart: An abyss unfathomable
As teh blacken'd sea
Which loves its deeps

There -
An animal shadow crawling
O'er the wintry soil
All Hope, Joie & Life he slayes

The Moone, rising anew,
Bids him welcome from a waning sky

... And by the sounding
Of his midnight psalme
Feare shall be harvest agayn
From the Pious hearts of men

Tracklist
CD 1
  • 1 Hymn I: Of Wolf and Fear
  • 2 Hymn II: Of Wolf and the Devil
  • 3 Hymn III: Of Wolf and Hatred
  • 4 Hymn IV: Of Wolf and Man
  • 5 Hymn V: Of Wolf and the Moon
  • 6 Hymn VI: Of Wolf and Passion
  • 7 Hymn VII: Of Wolf and Destiny
  • 8 Hymn VIII: Of Wolf and the Night