Who Sang Hymn VIII: Of Wolf and the Night? Ulver

Ulver Nattens madrigal – aatte hymne til ulven i manden cover art
Release information
Release Date: 1997-3-3
length: 4:38
Hafvde Ki�rlighed l�nkelagt
Dend ut�mmede Mackt?

Han glemmer det han legger d�dt
Ingen Minder stiiger fra Graven brat
Ingen Anger gliider giennem Si�lens Nat

Med Ydmyghedens Taarer smigrede hun
Dend Guddom som hun hadete medens hun frycktede

Hendes V�sen, lig et Lam
Gik ham ey forbi
For hun hafde r�rt ved ham
�fved sin Magi

Uagtet disse Si�le tvende
Een hafvde at ende

Nye Smerte klinger frem aff gammel Klage
Tragoedie aff uaffbrudne Dage

Ukuelig, dend T�rst
Hinsidigt, det Begi�r

Nu drev han yr & gal
I sorthi�rtet Kval

Vintrens kulde
Snart tilfulde
- oc hans L�ngsel -
Mod een Vinternat
Ulven vandrer eene

----------

Had Love fetter'd this force of free?

What he leaves dead, he forgets
No memories arise from the grave,
No anger glides through the night of Soules

With humble tears she flatter'd
The Divinitie shes hated and fear'd

Her lamb-like nature
Left him not untouch'd
By Magick she was bound
To the Beast within him

These Soules twain
Enforced one's end

Payne anew from woe of olde
A Tragedie of endless dayes

Insatiable, the thirst
Inconceivable, the l___

Wild & mad he hunts
In anguish black at heart

The winter's colde
Soone fulfill'd
- And his yearning
Towards a winter's night

Wandering alone,
The Wolf

Tracklist
CD 1
  • 1 Hymn I: Of Wolf and Fear
  • 2 Hymn II: Of Wolf and the Devil
  • 3 Hymn III: Of Wolf and Hatred
  • 4 Hymn IV: Of Wolf and Man
  • 5 Hymn V: Of Wolf and the Moon
  • 6 Hymn VI: Of Wolf and Passion
  • 7 Hymn VII: Of Wolf and Destiny
  • 8 Hymn VIII: Of Wolf and the Night