Who Sang Hr. Sinklar? Valravn

Valravn Krunk Krunk cover art
Release information
Release Date: 2007
length: 6:36
Lyrics
1. Hr. Sinklar drog over Salten Hav,
til Norge hans Kurs monne stande;
blandt Gudbrands Klipper han fandt sin Grav,
der vanked' saa blodig en Pande.
Vel op før Dag
de kommer vel over den Hede.
7. Ved Romsdals kyster han styred' i Land,
erklær'de sig for en Fiende;
hannem fulgte efter fjorten hundrede Mand,
som alle havde ondt i Sinde.
Vel op før Dag
de kommer vel over den Hede.

8. De skændte og brændte, hvor de kom frem,
al Folkeret monne de krænke;
Oldingens Afmagt rørte ej dem,
de spotted' den grædende Enke.
Vel op før Dag
de kommer vel over den Hede.

11. Soldaten er ude paa Kongens Tog,
vi selv maa Landet forsvare;
forbandet være det Niddingsdrog,
som nu sit Blod vil spare."
Vel op før Dag
de kommer vel over den Hede.

12. De Bønder af Vaage, Lesje og Lom
med skarpe Økser paa Nakke
i Bredebøjgd tilsammen kom,
med Skotten saa vilde de snakke.
Vel op før Dag
de kommer vel over den Hede.
Vel op før Dag
de kommer vel over den Hede.

over den Hede.
over den Hede.
over den Hede.
over den Hede.

(solo)

13. Tæt under Lide der løber en Sti,
som man monne Kringen kalde;
Laagen skynder sig der forbi;
i den skal Fienden falde.
Vel op før Dag
de kommer vel over den Hede.
17. Med døde Kroppe blev Kringen strø'd
de Ravne fik nok at æde, -
det Ungdomsblod, som her udflød,
de skotske Piger begræde.
Vel op før Dag
de kommer vel over den Hede.

19. End knejser en Støtte paa samme Sted,
som Norges Uvenner monne true.
Ve hver en Nordmand, som ej bliver hed,
saa t** hans Øjne den skue!
Vel op før Dag
de kommer vel over den Hede.
Vel op før Dag
de kommer vel over den Hede.

over den Hede.
over den Hede.
over den Hede.
over den Hede.

--------------------------------------------------------

Mr. Sinclair went across the salty sea,
for Norway his course was set;
among the cliffs of Gudbrands he found his grave,
a b***** forehead was dealt.
- Well before day, they come over the heath

By the coasts of Romsdal he steered ashore,
declared himself an enemy,
fourteenhundred men followed him,
all with bad intentions.
- Well before day, they come over the heath
They defiled and burned where ever they came,
all rights they trampled.
The old mans weakness didn't touch them,
they taunted the crying widow.
- Well before day, they come over the heath

The soldier is out on the kings convoy,
we must defend the land ourselves;
d***ed be the treacherous fool,
that now wants to spare his blood.
- Well before day, they come over the heath

Those farmers of Våge, Lesje and Lom,
with sharp axes on their backs,
got together in Bredebøjg;
they wanted to chat with the Scots.
- Well before day, they come over the heath

Close by the hillside a path lies
that tey call Kringen,
the Lågen rushes closely by,
therein shall the enemy fall.
- Well before day, they come over the heath

The Kringen was strewn with dead bodies,
those ravens were well fed;
the blood of youth that there was shed
the Scottish girls bemoan
- Well before day, they come over the heath

Still a monument stands on that very place
where the enemies of Norway threaten;
woe to each Norwegian who doesent grow warm
whenever he lays eyes upon it.
- Well before day, they come over the heath

Tracklist
CD 1
 • 1 Kom alle væsener (part I)
 • 2 Marsk
 • 3 Ganda Kvaði Trónda
 • 4 Vallevan
 • 5 Drømte mig en drøm i nat
 • 6 Krummi
 • 7 Skovdanser
 • 8 Svend i Rosengaard
 • 9 Bialowieza
 • 10 Hr. Sinklar
 • 11 Kom alle væsener (part II)

 • Release information
  country(area): Denmark
  format: CD
  script: Latin