Who Sang Znam? Vampiri

Release information
Release Date: 1997
Uvek fali deo dana da se naspavaš!
Uvek fali deo kopna gde da isplivaš!
Ti si rekla: ''Samo malo...'',
sada želiš ceo plen!
Ti si rekla: ''Samo malo...'',
sad sam zarobljen!
Znam kada sam sam...
Uvek fali samo malo da bi bilo to!
Nekad fali deo pesme...
Ti si rekla: ''Samo malo...'',
sada želiš ceo plen!
Ti si rekla: ''Samo malo...'',
sad sam zarobljen!
Znam kada sam sam
- da sam sam!
Znam kada sam sam
- da sam sam!

Nigde puta, nigde druma,
oko mene čudna šuma...
Nigde sunca, nigde 'lada,
oko mene je šarada...
Nigde doma, nigde kuće,
oko mene sve je tako hladno, vruće...
Nekad fali deo priče da bi bio kraj!
Uvek fali bar još jedan da bi bio par!
Ti si rekla: ''Samo malo...'',
sada želiš ceo plen!
Ti si rekla: ''Samo malo...'',
sad sam zarobljen!
Znam kada sam sam,
- da sam sam!
Znam kada sam sam,
- da sam sam!
Neko skida, neko kida, neko izuva...
Neko voli, neko moli, neko izgara...
Ti si rekla: ''Samo malo...'',
sada želiš ceo plen!
Ti si rekla: ''Samo malo...'',
sad sam zarobljen!
Znam kada sam sam,
- da sam sam!
Znam kada sam sam,
- da sam sam!
Znam kada sam sam...

Tracklist
CD 1
  • 1 Znam
  • 2 Bla bla bla
  • 3 Spejs Džeronimo
  • 4 Dan
  • 5 Monkey Food
  • 6 Sedmi deo
  • 7 Budi se
  • 8 Lepo
  • 9 Ti se vrtiš oko mene
  • 10 Svoj