Who Sang Glorja Tonna? Xtruppaw

Xtruppaw Is-CD ta' l-iXtruppaw cover art
Release information
Release Date: 2006-6-6
length: 3:06
Prrrrrrr...
Aw aw aw awwwww

Zghazugh ma shabu hareg forsi jghabbi,
Meta jixrob x'guts irabbi.
Issa qed jisfen j**loq kollu gharaq,
Kont se ntajru x'hin gie jghannaq.
M'hemmx loki vojt u fis-sink jirremetti,
Fenek biz-zalza u l-ispagetti.

(chorus)
Patata mall-bar,
Ergghajt spiccajt hara ma tarax
Kaxkruk id-dar,
U x'gara dal-lejl ma tiftakarx

Iccomba wahda kienet hdej kolonna,
Kien jisima Glorja Tonna.
Xorbila nofs id-drink tfewwaq u qallha:
"Aw sabiha, jaqaw int mara?'
Jintreda maghha minghalih li pupa,
Mur fehmu li kien ghabba xkupa.
(chorus)

Patata, Patata, pa-pa-patata
Patata, Patata, pa-pa-patata
Patata, Patata, pa-pa-patata
Patata, Patata, pa-pa-patata

Wasal is-sibt u z-zghazugh ser jipprova,
Jibqa strejt ghax andu xofa.
Tfajla fis-sakra tmur t**hakkek mieghu,
Ha tasal karozza tieghu.
Qed f'posizjoni kien sejjer juriha,
Taqlalu mat-tapizzerija.

Patata mall-bar,
Ghabbejt wahda hara ma tarax
Kaxkarta id-dar,
U x'gara dal-lejl ma tiftakarx
(chorus)

Mitkelma:
"Kemm kien ikrah dak li ghabbejt il-birah!'
"Qed thawwad Margret ta', jiena boys faqa u hunks biss nghabbi.'
"X'hunks, qisu granc, jaqq!'
"U dejjem hekk sejra int...'
"Arah gej x'k**binazzjoni.'
"Haw' orrajt...?'
"HAW' !? orrajt jew!?'
"Int lili qed tghid??'
"Heq mela. Mela ma tiftakarx il-bierah kemm hadna pjacir u bdejna nisfnu...umbaghad...'
"Qed thawwad ta hi nahseb, bye!'
"...umbaghad...hadtek id-dar...'
"Tlaqna Margret!'
"Ara din kif taghmel...'

Tracklist
CD 1
 • 1 Tremani
 • 2 Glorja Tonna
 • 3 Nenannana
 • 4 Dlam Ċappa u Riħa ta' Ħara
 • 5 Milli Jidher M'Hu Ħiereg Xejn
 • 6 Diska Cool għar-Radio
 • 7 Dear Poni
 • 8 Il-Pubertà
 • 9 Nisperaw Li Qed Jogħġobkom
 • 10 Malta
 • 11 Rajt Ma Rajtx
 • 12 Maltin Ġewwa l-Awstralja
 • 13 Innu Marċ (Viva l-Kbir San Ċipress)
 • 14 Ġenerazzjoni ta' Meqrudin
 • 15 Għanja ta' l-iXtruppaw
 • 16 Disklejmer (Korsa Moħbija)