Who Sang Malta? Xtruppaw

Xtruppaw Is-CD ta' l-iXtruppaw cover art
Release information
Release Date: 2006-6-6
length: 4:02
Kemm ahna tan-nejk f'dan il-pajjiz
Kulhadd dejjaq, vergni u qaddis
Festi ta' ipokrizija
L-ewwel jien u l-partit
L-aqwa li b'zaqqna mimlija
Imma jekk trid tibkilna naqra ngibuk
Fuq Tista` Tkun Int!
Inkantaw
Malta - gbejniet u bigilla
Malta - fazola u bizzilla
Malta - fuq Xarabank
Malta - pastizz tal-pizelli
Malta - suf bit-tarzanelli
Malta - u qassatat
U Kinnie kiesah... oh oh ...inkantaw

Dil-gzira z-zibga tal-Mediterran
Dhalna fl-Ewropa u kulhadd ferhan
Nghidu viva l-ministri
Il-qhab tas-socjeta`
Ftakar li gejt habbattlek
U sahansitra tajtek keychain
U issa anke qed nibnulek sptar
Nivvotaw
Malta - min blu u min ahmar
Malta - u daqsxejn zghira ahdar
Malta - jew nifflowtjaw?
Malta - kunsilli lokali
Malta - elezzjoni generali
Malta - niccelebraw
U l-Eurovision... oh oh ...nivvotaw

Naqra xita u neghrqu f'dik l-injoranza
Nimlew il-hofor bic-citazzjonijiet
Trabi bil-mobile ta' l-gholi tal-hajja
Ha nnaqqsu dak id-defisit...li writt
Malta - gwardjani lokali
Malta - immigranti illegali
Malta - u traffic lights
Malta - demokrazija
Malta - tghidx erezija
Malta - iddejquli l-bajd

Malta - gbejniet u bigilla
Malta - fazola u bizzilla
Malta - fuq Xarabank
Malta - pastizz tal-pizelli
Malta - suf bit-tarzanelli
Malta - u qassatat
U Kinnie kiesah... oh oh ...inkantaw

Tracklist
CD 1
 • 1 Tremani
 • 2 Glorja Tonna
 • 3 Nenannana
 • 4 Dlam Ċappa u Riħa ta' Ħara
 • 5 Milli Jidher M'Hu Ħiereg Xejn
 • 6 Diska Cool għar-Radio
 • 7 Dear Poni
 • 8 Il-Pubertà
 • 9 Nisperaw Li Qed Jogħġobkom
 • 10 Malta
 • 11 Rajt Ma Rajtx
 • 12 Maltin Ġewwa l-Awstralja
 • 13 Innu Marċ (Viva l-Kbir San Ċipress)
 • 14 Ġenerazzjoni ta' Meqrudin
 • 15 Għanja ta' l-iXtruppaw
 • 16 Disklejmer (Korsa Moħbija)