Who Sang At va'ani? Yemen Blues

Yemen Blues Yemen Blues by Ravid Kahalani cover art
Release information
Release Date: 2011-4-29
length: 3:20
נפגשנו במקרה בלוז מקורזל, וכבר חייכת
הלכנו לקפה קטן במרכז ואני שיחקתי
כשנגעתי בך
הייתי שם כל כולי, ואת איתי
עד שציפיות עלו ואני חשבתי
איך שאת ואני
מנסים להבין את
דרך העולם
ואת דרכינו כאן
חיבקת אותי חזק אך הרגשתי לחוץ
ומאויים
חיבקתי חזרה אך היית כבר שונה
ואני עזבתי
כל כך הרבה מילים עברו בינינו, אהובה
אך מה אומר לך כשאת חולמת בשבילי

איך שאת ואני
מנסים להבין את
דרך העולם
ואת דרכינו כאן
לפעמים אני מרגיש אילם אל מול היופי שלך
ואולי יבוא היום שבו אוכל שוב לאהוב אותך

Tracklist
CD 1
  • 1 Wamid
  • 2 Eli
  • 3 Um min al yaman
  • 4 Yemen Blues
  • 5 Jat Mahabathi
  • 6 Trape la verite
  • 7 Min kalbi
  • 8 Yoducha
  • 9 Baraca
  • 10 At va'ani