Who Sang Achter in het stille klooster? Zangeres Zonder Naam

Release information
length: 3:10
composer: Jack Lenny
lyricist: Jack Lenny
Achter in het stille klooster
Klopt een arme moeder aan
Ligt mijn zoon hier
Zwaar gewond soms
Ik zou zo gaarne tot hem gaan
Ligt mijn zoon hier
Zwaar gewond soms
Ik zou zo gaarne tot hem gaan
Arme moeder, sprak de zuster
Uwe zoon, hij is niet meer
Al zijn lijden is geweken
Hij stierf voor zijn land en eer
Al zijn lijden is geweken
Hij stierf voor zijn land en eer
In de kamer aangekomen
Werpt ze het witte doodskleed af
En in tranen valt zij neder
Delf voor hem en mij een graf
En in tranen valt zij neder
Delf voor hem en mij een graf
Op het kerkhof ligt begraven
Ene moeder met haar zoon
En nu strijden zij voor eeuwig
Ja voor eeuwig voor God's troon
En nu strijden zij voor eeuwig
Ja voor eeuwig voor God's troon

Tracklist